Koolist

Õpilasele

Vanemale

Haridusest

Kontakt

Demokraatlik haridus- miks me seda eelistame.

Demokraatliku kool annab lastele aega avastamiseks ning annab võimaluse süvitsi tutvuda huvipakkuvate teemade ja materjalidega.  Ühtlasi võimaldatakse lastele spetsialistidega töötubasid, kus lastel on võimalik õppida koos  oma ala spetsialistiga ja tutvuda teistsuguste õppematerjalidega. Kui anda lastele võimalus ise valida oma õppemeetodid, kiirus ja materjalid- arendab see laste iseseisvust oma otsuste tegemisel, allikakriitilisust materjalide valikul, kohusetunnet oma õpingute ees jms.

 

 

Loe veel…

Mängides õppimine

Mängu kaudu kogeb laps oma rahuldamata vajadusi, konflikte, hirme, ebakindlusi jms. Läbi mängu õppimine aitab paremini lapsel nendega toime tulla. Ühtlasi, läbi avastuste omandavad lapsed lihtsamalt uusi teadmisi ning tõstavad läbi selle oma enesekindlust.

Läbi mängu omandab laps teadmised lähtuvalt sisemisest huvist, mitte sundimisest. Seega on õpitu tähendusrikkam ning püsib lapsel ka kauem meeles.

 

Loe veel…

Usaldus loob vastutustunde

Edendatakse projektipõhist õpet ning kollektiivseid eesmärke ning võetakse vastutus enda ja oma grupi soorituste üle. Täiskasvanutel on väga palju vastutust ja mõju laste hariduse käekäigule ja õppesaavutustele. Meie eesmärk on lasta lastel ise teadmisteni jõuda, seega on täiskasvanute osalus pigem suunav, mitte käskiv. Täiskasvanud on abistavad kaaslased.Läbi selle võtavad lapsed vastutuse ise oma õpitulemuste eest. Sellisel tasandil luuakse täiskasvanute ja laste vahel positiivne suhe, mis on pingevaba, milles pole käsklusi, hukkamõistu, hindamist ja karistusi.

 

Loe veel…