Suvemäe lähtub demokraatlikest õppemeetoditest, kuid õpilased sooritavad sellegipoolest riiklikke tasemetöid ja eksameid.

Suvemäe õpilased sooritavad õppeaasta jooksul mitmeid proovieksameid.
Nende eesmärk on aidata õpilasel mõista, millised teadmised on ta omandanud ning mis vajab veel harjutamist. See annab ka juhendajatele ülevaate, milles õpilane täiendavat abi vajada võiks. 

3., 4., 6., 7. ja 9. klassi lõpus sooritavad Suvemäe õpilased riiklikult kohustuslikud tasemetööd ja eksamid.

Suvemäe õpilased saavad ise otsustada õppevormi üle, kuidas eksamiteks ja tasemetöödeks valmistuda.

Suvemäe õpilaste päevakava on mitmekülgne, võimaldades neil osaleda kas regulaarsetes tundides või tegeleda iseseisvate töödega . Suvemäe õpilased saavad koos Tallinna Kunstigümnaasiumi õpilastega ette valmistuda tasemetöödeks ja eksamiteks ettenähtud klassides, kui tervisepiirangud seda ei takista.

Suvemäe õpilastel on kolm erinevat õppekorraldust.

  • Esimene kooliainete rühm toimub matemaatika, eesti keele ja loodusteaduste poolstruktureeritud tundide kaudu, kus õpilaste osalemine on kohustuslik.  Suvemäe 7., 8. ja 9. klassi õpilased käivad kohustuslikes bioloogia, füüsika ja keemia tundides.
  • Teine kooliainete rühm toimub läbi erinevate iseseisva õppe projektide teemade, kus õpilased saavad õppimisoskuste harjutamisel ja täiendamisel piisavalt tuge ja juhendamist.  Alates 5. klassist töötavad õpilased välja eri teemadel uurimisprojekte.
  • Kolmas kooliainete rühm sisaldab õpilaste individuaalseid huve ja põhineb nende vabatahtlikul osalemisel klubides ja töötubades. Õpilased saavad valida töötubasid ja projekte nende endi, meie coachide ning vanemate soovitatud teemadel. Suvemäe on õpilastele võimaldanud näiteks järgmisi töötubasid ja klubisid: meedia, inglise keel, programmeerimine, robootika, finantsteadmised, filosoofia.