Suvemäe lähtub demokraatlikest õppemeetoditest, kuid õpilased sooritavad ka meil riiklikke tasemetöid ja eksameid.

Suvemäe õpilased sooritavad õppeaasta jooksul mitmeid proovieksameid.
Nende eesmärk on aidata õpilasel mõista, millised teadmised on ta ilusti omandanud ning mis vajab veel harjutamist. See annab ka juhendajatele ülevaate, milles õpilane täiendavat abi vajada võiks. 

3., 4., 6., 7. ja 9. klassi lõpus sooritavad Suvemäe-TKG õpilased riiklikult kohustuslikke tasemetöid ja eksameid - eesmärgiga tagada õpitulemuste saavutamise jälgimise võimalus.

Suvemäe-TKG õpilastel on alati võimalus otsustada õppevormi üle ning kuidas nad tahavad eksamiteks ning tasemetöödeks valmistuda.

Suvemäe-TKG õpilaste päevakava on mitmekülgne, võimaldades neil osaleda kas regulaarsetes tundides või tegeleda enda  iseseisvate töödega . Suvemäe- TKG õpilased saavad koos Tallinna Kunstigümnaasiumi õpilastega ette valmistuda tasemetöödeks ja eksamiteks ettenähtud klassides, kui tervisepiirangud seda võimaldavad.

Suvemäe-TKG õpilaste jaoks on kolm erinevat õppekorraldust:

  • Esimene kooliainete rühm toimub matemaatika, eesti keele ja loodusteaduste poolstruktureeritud tundide kaudu, kus õpilaste osalemine on kohustuslik.  Suvemäe-TKG 7., 8. ja 9. klassi õpilased käivad ka kohustuslikes bioloogia, füüsika ja keemia tundides.
  • Teine kooliainete rühm toimub läbi erinevate iseseisevõppe projektide teemade, kus õpilased saavad õppimisoskuste harjutamisel ja täiendamisel piisavalt tuge ja juhendamist.  Alates 5. klassist saavad õpilased välja töötada uurimisprojekte erinevatel teemadel.
  • Kolmas kooliainete rühm käsitleb õpilaste individuaalseid huve ja põhineb nende vabatahtlikul osalemisel klubides ja töötubades. Õpilased saavad valida töötubasid ja projekte nende endi, meie coachide ning vanemate ja kooli toetajate soovitatud teemadel. Mõned töötoad ja klubid, mida Suvemäe-TKG õpilastele võimaldas, on meedia, inglise keel, programmeerimine, robootika, finantsteadmised, filosoofia jne.