Demokraatlikel koolidel on rahvusvaheliselt väljakujunenud põhimõtted: vägivallatus, mitte diskrimineerimine, võõra vara austamine jms.  

Suvemäe-TKG põhineb demokraatlikel põhimõtetel, see tähendab, et lapsed ja õpetajad sõlmivad koos kokkuleppeid tundide läbiviimises, kogukonnas sobivas käitumises, konfliktide lahendamises jne.

Kokkuleppeid arutatakse ja otsuseid võetakse vastu kord nädalas toimuval üldkoosolekul. Vaatamata vabale otsustusõigustele ja valimistele,  panid 2019. aastal Suvemäe-TKG õpilased ja juhendajad koos paika reeglistiku, mida ei muudeta ilma väga mõjuva põhjuseta.  

  • STOP: kui keegi käitub tüütult ning segavalt, häirib teisi  või teeb teiste üle nalja- on kõigil õigus öelda "Lõpeta" (või "Lõpeta ära" või "Ära tee") ja tüütu käitumisega inimene peab sellise käitumise lõpetama;
  • Minu nimi: Kõigil on oma nimi ja inimestele nimede/nimetuste panemine ei ole lubatud;
  • Minu keha: Isiku tahte vastaselt löömine, tõukamine, kinni hoidmine jms ei ole lubatud;
  • Minu asjad: Keegi ei saa ilma omaniku nõusolekuta võtta teise inimese asju;
  • Minu tunded: vastutan oma tunnete eest ja pean neid väljendama enesekehtestavalt ja lugupidavalt;
  • Meie maa: Me kõik vastutame oma planeedi eest ja peame leidma võimalused prügistumise lõpetamiseks, taaskasutuse edendamiseks ja looduse säästmiseks.

Ohutu ja usaldusväärse õpikeskkonna tagamiseks on vaja kokkuleppeid käitumise ja suhtlemise kohta. Meie kogemus näitab, et kui õpilased on kaasatud kokkulepete sõlmimisse ja otsustusprotsessi, võtavad nad vastutuse oma käitumise ja tagajärgede eest. Ainult kaasates mõistavad noored paremini reeglite vajalikkust ja on valmis neid järgima.

Me ei ole nutivaba kool, vaid lepime pigem õpilastega kokku nutiseadmete kasutuse.

Näiteks võib elektroonilisi seadmeid meelelahutuseks kasutada iga päev kell 12–13. Muul ajal ei ole õpilastel meelelahutuseks elektrooniliste seadmete kasutamine lubatud. Meie kogemus näitab, et läbi selle saavad õpilased tagasi oma uudishimu uurida õppevahendeid ning tegeleda individuaalsete või kollektiivsete loometegevustega.

Üle maailma kasutavad demokraatlikud koolid oma kooli siseseid seaduseid.

Mõned näited kokkulepetest teistes demokraatlikes koolides:  õpilased peavad pärast mis tahes ressursside kasutamist enda järgi koristama, liikuma koolimajas rahulikult (karjumata ja jooksmata), kasutama teistega rääkimiseks sobivat ja viisakat hääletooni, sööma kokkulepitud kohtades, hoidma kooli vara jne.
Kõik demokraatlikud koolid on oma seadusteni jõudnud koostöös lastega.