Suvemäe-TKG õppetegevus käib nii tunniplaani, kui ka vabatahtlike õppekeskuste kaudu.
Alljärgnevast leiab tunniplaani nii kohapeal õppeks, kui ka distantsõppeks.

Suvemäe-TKG õppeaasta PLAAN.

Suvemäe-TKG TUNNIPLAAN .

 

 
 

Suvemäe-TKG keskendub õpilaste juhitud õppimisele erinevates tegevuskeskustes.

Meil on mitmeid erinevaid tegevuskeskusi, näiteks uurimiskeskus, kunstikeskus jms, kus õpetajad aitavad õpilastel leida ja valida erinevaid õppetegevusi, lähtuvalt õpilase enda huvist ja sisemisest motivatsioonist.

Aasta alguses arutavad nii õpetajad kui ka õpilased järgmisi õppimisvõimalusi: