You are currently viewing Usaldus loob vastutustunde.

Usaldus loob vastutustunde.

Usaldus loob vastutustunde

Edendatakse projektipõhist õpet ning kollektiivseid eesmärke ning võetakse vastutus enda ja oma grupi soorituste üle. Täiskasvanutel on väga palju vastutust ja mõju laste hariduse käekäigule ja õppesaavutustele. Meie eesmärk on lasta lastel ise teadmisteni jõuda, seega on täiskasvanute osalus pigem suunav, mitte käskiv. Täiskasvanud on abistavad kaaslased.Läbi selle võtavad lapsed vastutuse ise oma õpitulemuste eest. Sellisel tasandil luuakse täiskasvanute ja laste vahel positiivne suhe, mis on pingevaba, milles pole käsklusi, hukkamõistu, hindamist ja karistusi.

Vaba töö õppematerjalidega- (õppekeskused)

Vaba materjalidega töötamine annab lastele võimaluse õppida lugemist, kirjutamist, aritmeerikat jms. Selline vaba materjalide kasutamise võimalus annab lastele õppimise tahte. Ühtlasi annab ka vastutuse, et võtta oma õpinguid tõsiselt, kuna ta saab ise valida, milliseid õppematerjale ta kasutada soovib. Arendades seeläbi otsustsuvõimet, kriitilist meelt materjali valikul ning enesekindlust.

Usaldus loob vastutustunde

Edendame projektipõhist õpet ja täidame kollektiivseid eesmärke, mille käigus võtavad õpilased vastutuse enda ja oma rühma tegevuse eest. Võimaldamaks paremat koostööd on Suvemäe täiskasvanute roll õpilaste haridusteel loomult pigem suunav kui ettekirjutav.

 

Suvemäel läbib vastutus kogu õppespektrit ja hõlmab ka sotsiaalseid norme, mida jagab kogu kogukond. 

 

Kui lepingut rikutakse, täidavad õpilased aruande lehe. 

 

See aruanne jõuab seejärel viiest õpilasest ja täiskasvanust koosnevale vahenduskomiteele, kus küsimust analüüsitakse koos asjaomaste osapooltega ja lahendatakse taastava õiguse vaatenurgast. 

 

See tähendab, et MK eesmärk pole kedagi karistada, vaid pigem leida lahendused ja kompromissid, mis suhteid taastavad ja / või kahju kõrvaldavad. 

 

Täiskasvanud on abivalmid kaaslased. 

 

Selle kaudu võtavad lapsed vastutuse nii oma käitumise kui ka õpitulemuste eest. 

 

Sellel tasandil luuakse täiskasvanute ja laste vahel pingevaba positiivne suhe ilma käskude, hukkamõistu, hindamise ja karistamiseta.