Suvemäe on demokraatlik kool.

Demokraatlikul haridusel põhinev õpikogukond jätab lastele aega enda ja ümbritseva avastamiseks ning võimaldab neil tutvuda teemade ja materjalidega lähtudes isiklikest huvidest. Meie meeskond korraldab töötubasid, kus lastel on võimalik õppida koos oma ala spetsialistidega ja omandada teadmisi viisil, mis on vaheldust pakkuv ning lastele huvitav.

Kui anda lastele võimalus valida ise õppemeetodid, -kiirus ja -materjalid, arendab see nende võimet iseseisvalt otsuseid langetada. Lapsed õpivad analüüsima ja oma aega planeerima. Nad oskavad olla allikakriitilised ja mõistavad, millised on nende kohustused ja õigused. Demokraatlike põhimõtete rakendamise korral otsustavad õpilased suurel määral ise oma õppeprotsessi, -sisu ja -kestuse üle.

Suvemäe põhiomadused on:

  • Kõik on kaasatud otsuste langetamisse - kooli sündmused, ühised projektid, kehtivad reeglid ja muudatused koolielu puudutavates küsimustes arutatakse läbi ülekoolilistel koosolekutel;
  • Puuduvad klassid - lapsed jagunevad õpperuumide vahel vanuse, huvide ja töös olevate projektide alusel;
  • Õppeprotsess lähtub eelkõige õpilaste huvidest ja iseõppimise põhimõtetest ning selleks, et isiklikud huvid oleksid kooskõlas akadeemiliste väljunditega on igal õpilasel on oma coach (täiskasvanud juhendaja). 
  • Demokraatlikus kogukonnas vastutab õpilane ise oma teadmiste omandamise protsessi ja oma käitumise eest.

 

 

Demokraatlik haridus

Loe edasi

Suvemäe missioon ja visioon

Loe edasi

Suvemäe lugu

Loe edasi