Projektid

Noorsootöötajate pädevuste arendamine formaalse ja mitteformaalse õppimise kaudu, et toetada noorte osalust kodaniku elus

Õppeaastaks 2020-2022 on Suvemäe Erasmus + rahastatava projekti (projekti number 2020-2-EE01-KA105-078113) võõrustav organisatsioon, mille eesmärk on luua sidemeid ja tuge noorsootöötajate ja õpetajate vahel Eestis, Poolas, Ukrainas ja Gruusias. 

Rahvusvaheline suhtlus - “Meie Leib”

Lisaks edendab Suvemäe Archimedese rahastatud projekti (projekti number XXXX) "Meie Leib" kaudu Eesti, Vene ja Moldova / Rumeenia noorte kultuuridevahelise suhtluse edendamist. 

Unicorn Squad

Samuti osalevad Suvemäe tüdrukud "Unicorn Squad" toel teadus- ja programmeerimis oskuste arendamiseks. Projekti koordineerivad meie treenerid Sandra ja Natallya ning see on väga populaarne 3. – 7. Klassi tüdrukute seas.

European Pen Pals

Lõpuks osaleme Euroopa kirjasõprade projektis, mis edendab suhtlemist erinevate riikide noorte, eriti Eesti, Saksamaa, Itaalia, Bulgaaria, Hispaania ja Inglismaa demokraatlike koolide noorte vahel.

2021–2023 Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpus.

Projekti number 2021-1-EE01-KA151-YOU-000009862.

Noortele kogukonnatöö ja kodanikukasvu võimaluste loomine.

2020-2022 Erasmus+ 2020-KA105-66 

Noorsootöötajate pädevuste arendamine formaalse ja mitteformaalse õppe kaudu, et toetada noorte kaasamist kodanikuellu.

2021 Archimedese projekt

“leib kultuuridevaheliseks suhtluseks”