Ühelt poolt on meie missioon arendada pedagoogilist tasakaalu, mille eesmärk on toetada inimese terviklikku arengut, pidades silmas, et iga laps on kogukonnas  ainulaadne.

Selles mõttes usume, et emotsionaalne heaolu ja sotsiaalsed oskused on sama olulised ja asjakohased kui akadeemiline õpe.

See veendumus motiveerib meid kaasama noori ühistesse otsustusmehhanismidesse, edendama eri vanustele õppekeskkondi ning leidma alternatiivseid ja loomingulisi viise õppimiseks.

Me toetame sõbralikku ja pingevaba õpikeskkonda, mis koosneb erinevatest osadest - näiteks omavanuseliste laste koos õppimine, ühised otsustusprotsessid ning õppimise isikupärastamine ja autonoomia.

Teisest küljest on meie visioon areneda pioneerina ning edendada pilootkogemust, mis võiks toetada avalikke ja erakoole nii Eestis, kui ka välismaal.  

Seda ikka selleks, et arendada demokraatlikke hariduspõhiseid harusid, mis on kättesaadavad kõigile, kes on huvitatud pedagoogilisest alternatiivist oma lastele. 

Õpilased räägivad meie koolist: