Suvemäe toimib haridusjuhtide ja perede ühisest huvist luua demokraatlikul haridusel põhinev alternatiiv riiklikus koolisüsteemis.

Tallinna Kunstigümnaasium avas 01.09.2019 põhikoolis uue õppesuuna, mille nimeks sai Suvemäe.

Tegemist on Kunstigümnaasiumi osakonnana toimiva kooliga. Kõik õpilased, kes Suvemäele tulevad, on Tallinna Kunstigümnaasiumi õpilased.

Selleks, et õpitulemuste saavutamine oleks jälgitav, osalevad Suvemäe õpilased  kõikidel riiklikult ettenähtud tasemetöödel ja eksamitel.  Suvemäel õpivad lapsed riikliku õppekava piirides, kuid demokraatliku õpevormiga, mis on täna Eestis veel vähetuntud. 

Selline alternatiiv põhineb erinevate ideede ja kogemuste kohandamisel, mis on välja töötatud viimase 100 aasta jooksul (demokraatlik haridus LINK), kuid mida on harva kohandatud tavapäraste koolikeskkondadega.

Meie lähenemisviisi kohaselt peavad noored tundma end aktsepteerituna ja pingevabana, et saada paremaid õppimiskogemusi. Selle saavutamiseks on meil juhendajad, kes toetavad laste õppeprotsesse ning õpioskuste arendamist. Juhendajad loovad koos õpilastega isikupärasema õpperaja, mis vastab õppija võimekusele.

Kui õpikogukond on aktsepteeriv ja avatud mõtlemisega, saab võtta õpilane vastutuse oma õppimise eest, kuid ainult siis, kui tal on piisavalt aega oma huvide uurimiseks.

Erinevad vanuserühmad jagavad ruumi, mängivad koos, aitavad üksteisel konflikte lahendada ja emotsionaalselt teadlikuks saada. Samuti osalevad kõik koos ühistes otsustusmehhanismides (vahendusring ja põhiring).

Meie eesmärk on kujundada pedagoogiline tasakaal, mis põhineb sotsiaalsete oskuste ja emotsionaalse heaolu tõstmisel akadeemilise õppe tähtsusele, pidades meeles, et iga laps on ainulaadne, olles samas osa kogukonnast.