Suvemäe kool sai alguse haridusjuhtide ja perede ühisest huvist luua demokraatlikul haridusel põhinev alternatiiv riiklikus koolisüsteemis.

Tallinna Kunstigümnaasium avas 1. septembril 2019 uue õppesuuna, mille nimeks sai Suvemäe.

Suvemäe kool tegutseb kunstigümnaasiumi osakonnana. Kõik õpilased, kes Suvemäele tulevad, on Tallinna Kunstigümnaasiumi õpilased.

Selleks, et õpitulemuste saavutamine oleks jälgitav, osalevad Suvemäe õpilased kõikidel riiklikult ettenähtud tasemetöödel ja eksamitel.  Suvemäel õpivad lapsed küll riikliku õppekava piirides, kuid demokraatliku õppevormi alusel.

Selline kombinatsioon põimib erinevaid ideid ja kogemusi, mis on välja töötatud viimase 100 aasta jooksul (loe rohkem: democratic education). Samas pole demokraatliku hariduse põhimõtteid tavapäraste koolikeskkondadega väga palju kohandatud. Meie Suvemäe kool näitab sel teekonnal eeskuju.

Meie lähenemisviisi kohaselt peavad noored tundma end aktsepteerituna ja pingevabana, et saada paremaid õppimiskogemusi. Selle saavutamiseks on meil juhendajad, kes toetavad laste õppeprotsesse ning õpioskuste arendamist. Juhendajad loovad koos õpilastega isikupärasema õpperaja, mis vastab õppija võimekusele.

Kui õpikogukond on aktsepteeriv ja avatud mõtlemisega, saab õpilane võtta vastutuse oma õppimise eest. Kuid ainult siis, kui tal on piisavalt aega oma huvide uurimiseks.

Erinevad vanuserühmad jagavad ruumi, mängivad koos, aitavad üksteisel konflikte lahendada ja emotsionaalselt teadlikuks saada. Samuti osalevad kõik koos ühistes otsustusmehhanismides (vahendusring ja suur ring).

Meie eesmärk on kujundada pedagoogiline tasakaal sotsiaalsete oskuste, emotsionaalse heaolu ja akadeemilise õppe vahel. Iga laps on ainulaadne, olles samas osa kogukonnast.