Demokraatlik haridus

Demokraatlik haridus ja selle erinevus tavaharidusest

 

Suvemäe kool lähtub demokraatliku hariduse põhimõtetest. Demokraatlike põhimõtete rakendamise korral otsustavad õpilased suurel määral ise oma õppeprotsessi, -sisu ja -kestvuse üle.

Suvemäe Kooli peamised erisused tavakoolist on järgmised:

  • Kooli sündmused, ühiste projektide tegemine, aga ka koolis kehtivad reeglid ja põhimõtted, sh konfliktide lahendamiseks, otsustatakse ühistel ülekoolilistel koosolekutel, kus osalevad õpilased ja õpetajad;
  • puuduvad klassid - õpilased jagunevad erinevatesse tegevuskeskustesse, projektidesse oma huvidest lähtuvalt;
  • vaba mäng erinevates tegevuskeskustes, õues ja linnaruumis on osa õppeprotsessist;
  • igal õpilasel oma oma coach (täiskasvanu). Iga lapse õppeprotsess põhineb lapse huvidel ning seda, kuidas laps oma eesmärke on täitnud, kuidas ennast tunneb ja areneb, arutab laps iganädalastel kohtumistel oma coachiga.